Blog . Profile . Archive . Email . Design by .


سکانس آخر

 

دو رگـــــ

یـــکی سرخ

دیگری ســیــــاه ...

و اتصـــالی سُــست

بــــه تــــکه چــــوبــی خُـــــشک ...

همین .

 

چوبِ دو سر نجس که میگویند

همان قلبِ توست ؟؟؟؟!

 

 

 

...

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۱۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

ایــــن مــردم

درستی ِ باورهایت را

با بـــاورهای بی ریشه ی خودشـــان میسنجـــنـد !

و دیگـــر یــــاور ِ سرزنـــش ، تحــقیـــر و تِرور باورهای مخالف را

استـــاد شده اند !

 

وای بــــه حالِ روزی کــه

در تنهایـــــــی خـــویـــش

بفــهمند

یـــک عـــمر گـــند زده انـــــد ،

دســـــتشان از هــــیچ پـــر است

و بـــــاورهای تـــخیلی ِ شان

تنــــهــا

دهـــان ِ بینهایت گــــشادشـــان را

بــــــــــارور کرده ...

 

آنگاه ،

کیســـت که جواب ِ

ســـالهای از دســـت رفتـــه ی بــــاورهای

درست ِتو را پس بدهــــد ؟؟؟

 

...

 

 

 

پ.ن :

یــــــــــاور ِ بــــــــــاورهایت باش ...

 

.

 

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۱۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

متــــروک و تنها میماند

دلی که

بـــر روی ویـــرانه های عــــشقی قدیمی

بُـــــرجی بنا کند ...

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۰۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

تابلوی نقاشی هیچ کس نشو

چرا که این آدمها

ناشیانه رنگت میکنند

ماهرانه تحسینت میکنند

و  به وقتش

بیرحمانه تو را خواهند فروخت ...

آن هم

به ارزانترین قیمت !

 

 

 

.

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۰۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

شهر بین راهی متروک

انتظار هیچ عابری را نمیکشد

دلت را

به همین پاگـــــرد کوچک ِ خودت

قانع کنـــ

که پشت تمام این پله های سُســــت

پرتگاهی در انتظارت است ...

 

 

 

 

 

 

پ.ن : خانه از پایبست ویران است ...

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۴/۰۶ساعت - By خاكستر | 

 

زنها رسم خوبی دارند

زمــــانه که سخت مـــیگیــرد

شروع میکنند به کوتاه کردنِ

ناخن ها ...،

مـــوهـــــا ...،

حـــــرفــهـــا ...،

رابــطــــه هــا ...!!!

 

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۳/۰۸ساعت - By خاكستر | 

 

به هــم دست میدهیم ...

با ایـــنکه

هر دو میدانیـــم

دیر یا زود

از دست میرویم ...

 

.

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۲/۲۸ساعت - By خاكستر | 

میــدانی ...

خودت هم خوب میـــدانی 

که صدایت

بوی دل کندن میدهد ...

و دل آدمهای کوچک

وحشت ِ عظیمی از تنها ماندن

و دل نبستن دارد ...

 

اما تو بخوان !

بی توجه به نگاه نفرت بار ِ آنهایی

که از ترس ِ خودشان

تو را میپرانند ...

بخوان جـــغدِ بــزرگ ِ شومِ منــ

بخوان به نام دل کندن

به نامِ بُــــریــدن

کـــه سالهاست آماده ی رفتنــم ...

 

 

.

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۲/۲۷ساعت - By خاكستر | 

 

ای اردیبهشتی ...

چه بهمن هایی که به یادت

دود شد ...

 

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۲/۲۷ساعت - By خاكستر | 

 

منــ زنده ام ...

بازمانده ای درمانده

که از جنگـــ با خودش

زنده باز گــَشـــتــ ،

اما هیچگاه

به زندگی عادی

باز نَگــَشتــ ...

 

...

 

 

نوشته شده در ۹۲/۰۲/۱۰ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

ذره ذره

عذاب و مرگــ

انتظـــار آدمک برفی ای را میکشد

که دل به عشقِِ

آفتاب داده است ... !

 

 

.

نوشته شده در ۹۱/۱۱/۲۲ساعت - By خاكستر | 

 

 

از داغ ِ روزهای رفتـــــه

دلش دردی به ســــینــه دارد ...

اما میداند

فراموشش میشود

- با کمی بی تفاوتی سردی ِ بـــیــشتر ...   . -

 

امیدوار باش عزیزکم ...

شاید

به دادت رسیــــد

زمستان دیگر ! 

 

 

.

 

 

پ.ن ۱ :

بدون من دنیا خیلی سرده ...

الان داغی

نمیفَمی !

 

 

 

.

 

نوشته شده در ۹۱/۱۱/۲۲ساعت - By خاكستر | 

 

 

میدانم

تو همانی

که اگر هم وصله ی تنم نباشی ..

جایت همیشه

بر اندامم

درد میکند !!!

 

...

 

 

نوشته شده در ۹۱/۱۱/۱۷ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

و شاعران

هــــرگز

از شهر های ساحلی

جانِ سالم به در نمیبرند ...

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۱۱/۱۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

هیچکس نمیدونه که 

عمیقا اندوهگینم

ثانیه هایی که

شیشه های رنگی لاک رو برمیدارم و

هزار بار

هزار بار روی 

روی هر کدوم از ناخونای بلندم میکشم ...

نگاهشون میکنم

یه لبخند تلخ میزنم

چشامو میبندم

لبمــــو گاز میگیرمُ

همرو از ته میشکنم ...

 

هیچکس نمیدونه

این ثانیه ها

واسه چیزایی که دوسشون دارم

عمیقا اندوهگینم

 

.

 

 پ.ن :

منتی هم نیست عزیزکم ...

دیدن ویرانیت بر سر انگشتانم

یـــادم می آورد

که یـــادم هستـــــ  

همیشه

آن همه آبــــــــادی را

که قبل از طوفان

ساختیـــــــم ...

 

.

 

 

نوشته شده در ۹۱/۱۱/۱۶ساعت - By خاكستر | 

 

 

جودی آبوتی شده ام که میداند

دیگر از مردی با لـــنگــِ دراز

که اسمِ پدری را به دوش میکشدخبری نیستــ !

 

مخاطبش

تنها روزهایی هستند

که نه لــِـنگ دارنــــد ،

نه پـــدر و مـــادر میشناســنـــــد ...!

امّـــا

تـــا چشم کار میکنـــد

بی سر وته و درازند ...!

 

 

...

 

 


نوشته شده در ۹۱/۱۰/۳۰ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

میدانم روزیـــ

وقتیــ که از این عذاب خسته شدیمـــ ،

وقتیــ که بلند شدیــمــ ،

دستو پایمان را تکاندیمــ ،

و نقابهای سنگینمان را از صورتمان جدا کردیمـــ

تازه اول راهی سخت تر است برایمان . 

راهی سختــ بنام ِ  " تــــــاوان ... "

که انتهای بینهایتِـــ این سیاهـ جادهـــ

برایم مثل روز روشن استــــ ..

 

و ما آن روز

بخاطــر تمــام این سالهای گذشته ..

تمام سالهای نیامده ..

و تمـــام سالهای مـــــانده ..

تاوان سختی میدهیم ...

:

" یک عمر برای هردومان "

" و هردومان برای یک عمر "

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۱۰/۳۰ساعت - By خاكستر | 

 

 

خاطرات خیستـــ را

خوب چال کن دخترم ...

وگرنه با آمدنِــــ

اولین طوفان

و

اولین باران ...

بویش کــ نه

گــَــندش

سخت در می آیــــــد ...!

 

 

 

پ.ن 1:

پشتتــــ را کـــه بــبـــــــینی

همیشـــهـ پــلکِــ دلــــِ

چــند چــشمِ نـــگرانـــ

برایــــتـــ

تــــُند مـــیزَنــــَد ...

 

:)

 

 

.

 

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۱۰/۲۲ساعت - By خاكستر | 

 

 

ميگویی

بيا قلعه ي من ماله تو

 بيا فتحم كن.

 من از حقم بـــرای ریاست

بــــــر سر عشق گـــذشتم ...

 

میگویم :

عزیزکم

قوانین تــمام این بازی های احمقانه را

من بدستان خودم نوشته ام

این یکی را هم از حفظم ...

 همان قانوني كه میگوید 

به پيشنهادهاي عالي

هـــرگز اعتماد نكن!

 

 - خودت هم خوب ميداني-

 كه در قلعه ات

 هيچ چيز

جز شاهي خسته

 كه

 انتظار سقوط و مرگم را ميكشد

به انتظارم ننشسته است !!

 

...

 

پ.ن ۱:

و تــــو نمیدانی

عشقی که طعم ریاست بدهد را

چشـــیدم ...

طعم کــشکــ میداد ...

 

پ.ن ۲ :

احـــمقِــ کــوچـــکــ ِ زیـــبا   ...!

 

.

نوشته شده در ۹۱/۱۰/۱۹ساعت - By خاكستر | 

 

 

نیمی از وجودش روشن

و نیمی از وجودش تاریک بود ...

 

نیمه ی روشن وجودش

در چشم هایش بود

که واقعیت را میدید ...

 

و

 

نیمه ی تاریک وجودش

در پاهایش بود

که از حقیقت میگریخت ...

 

... .

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۲۰ساعت - By خاكستر | 

 

 

تنهایی ای که قبلِ خیلی اتفاقا داری

با تنهایی ای که بعد از تموم شدن اون اتفاقا داری

خیلی خیلی خیلی باهم فرق داره

کلمه َش یکیه

امــآ حسِّش عجیــــب فرق داره .

فلش بک بزن به زندگیت 

اتفاقای لعنتییو دونه دونه پیدا میکنی  

و بعد

آرزو میکنی که کاش هیچ کدوم از اون اتفاقا

هـــــیچ وقــــت اتفاق نمی افتاد ...

 

 

 .

نوشته شده در ۹۱/۰۹/۱۲ساعت - By خاكستر | 

 

 

خـــوب کـــه فکر کــنی

میــبینــــی

آنروزها هـــم

هیــچ چیزمان بــه هـــم نمـــیخورد ...

 

درســـت مثــل ِ این روزهـــا

کــه هــیچ چیــزمان به هــم نمیخورد ...

مگــرحالمــان

از هـــــــم ...!

 

.

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۸/۲۹ساعت - By خاكستر | 

 

 

او برایش تـــَبـــی ساده نبود

که دوایش کُلد استاپی معمولی باشد ... !

بلکه بـــــُـتـــی سخت بود ...

-از سنگی بی ارزش-

که با سر انگشتانش او را تراشید

و لایقِ پرستیدن کرد ...

 

به او ایمان داشت ،

سخت تر از اعتقادِ بی ریشه ی تـــمام مُــدعــیّانــ ... .

 

امّــا ،

نطفه ی هـــر بُتــی

که با چشمِــ کـــور

و احساسی خام

حرامزاده بسته شود ،

روزی

سختـــــ

در هم میشکنـــَد ...

تمام باورهایت را !!!

 

 

 

+ و لعــنـــــتـــ بــر تمــامــِ کـــافــرانِ مــُـرده پــرســـــتـــ !!!

 

 

.

نوشته شده در ۹۱/۰۸/۰۱ساعت - By خاكستر | 

 

 

دلی کـــه ساده

با پــــای خودش بیــــاید

دیر یا زود

به دست خودشــ

دلش را به دیگری میدهـــد ...

 

 

+

 باد آورده را

همیشه بادِ خنکـــ تری

با خود

خواهد بــــــرد ....!

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۲۴ساعت - By خاكستر | 

 

 

 

با زخمهاییت مدارا کن عزیزکم ...

مبادا تا روز مبادا

سر باز کنـــند ...

 

 

+

به اونی دستتو بده

که زخمای مشترک دارید

نه حرفای مشترک ...

نا امیدت نمیکنه !

 

: )

.

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۲۲ساعت - By خاكستر | 

 

 

و رابطــــه هــــا

ازونجایی دســـت از هــــم میکشَن

که پــــای وابــــستگــی میــاد وســـطــ ...

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۱۹ساعت - By خاكستر | 

 

 

یه وقتایی

آدم از یه جایی

یا از یه جایی به بعد

دیگه دوس نداره حرف بزنه .

خــــسته میشه از نفـهــمیده شدن .

دوس داره نگا کنه

گردنشو بالا پایین کنه

یهو اخم کنه

تو دلش گریه کنه ضجه بزنه بخنده بمیره ...

حرفاش بشن فقط ۳ تا نقطه

و یکی

-بعدِ سالها -

واسه ۱ لحظه ام که شده

بیاد بگه

هییس ...

دیگه میتونی آروم باشی

چون

من دارم از نگاهت همه حسِّتو میخونم لعنتی ...!

 

 

+

اون وقته که

-بعدِ سالها -

میشه یه نفس عمیق کشیدو

راحت مـــُرد ...

 

 

پ.ن :

و یا شایـــــد شُـــروع کـــرد ...!

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۱۹ساعت - By خاكستر | 

 

تنها تعریف تنهایی تنها موندن نیس

اونی که طاقت دیدن خودشو تو آینه نداره تنهاست ...

اونی که نتونه جواب سوالاشو بده تنهاست ...

اونی که نتونه خودشو ببخشه

تنهاست ...

 

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۱۹ساعت - By خاكستر | 

 

 

یه قانونی هَس

میگه هیچ مونثی ارزش اینو نداره

که زیندگیتو فداش کنی و واسش سگ لرز بزنی

هیچ مذکری هم

ایضا !

 

 

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۱۹ساعت - By خاكستر | 


 

دلخوشی معنایی نداره
تو دنیای کسی که دلِ خــوش نداره ...
مثه اون بی بی بی دلِ زیبایی که
را میفته و
یه شهرو گیر خودش میندازه ...
غافل ازینکه اون بیچاره ها
دلشونو به یکی خوش کردن
که خودش بی دله ...
که
-از بد روزگار-
خودش یه لعنتیه بی همه چیزه
که گیر خودش افتاده ...

 

+
شب ..

یه مشت پول به گا رفته ...
یه مشت عشقای بو لجن گرفته ...
یه مشت دوستییای چال شده ...


هم بستر کسییه که
دلشو
یه روزی .. یه جایی .. یه جوری ..
-از بد روزگار-
از دست داد...

ــــ ـــــــــــــ .

نوشته شده در ۹۱/۰۷/۰۴ساعت - By خاكستر


Design By : Night Skin